Benzalkonium Chloride – BKC – C6H5CH2N(CH3)2RCl

Tên sản phẩm: Benzalkonium Chloride – BKC

Công thức: C6H5CH2N(CH3)2RCl

Quy cách: 200kg/phuy

Xuất xứ: Trung Quốc

Benzalkonium Chloride – BKC – C6H5CH2N(CH3)2RCl
Nồng độ 80%
Công thức hóa học C6H5CH2N(CH3)2RCl
Đóng gói 200kg/phuy
Xuất xứ China
Dùng trong Dung môi
Thủy sản

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

1,2,3-TRIMETHYLHEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Benzalkonium Chloride – BKC – C6H5CH2N(CH3)2RCl

Xem

Boric Acid – H3BO3

Xem