Boric Acid – H3BO3

Tên sản phẩm: Boric Acid

Công thức: H3BO3

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Mỹ

Boric Acid – H3BO3
Nồng độ 99,9%
Công thức hóa học H3BO3
Đóng gói 25kg/bao
Xuất xứ USA
Dùng trong Cao su
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Phân bón
Thủy sản
Thủy tinh
Xử lý bề mặt kim loại
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Xem