Calcium Hypochlorite – Ca(ClO)₂

Tên sản phẩm: Calcium Hypochlorite – Aqua Armor

Công thức: Ca(ClO)₂

Quy cách: 45kg/thùng

Xuất xứ: Ấn Độ

Calcium Hypochlorite – Ca(ClO)₂
Nồng độ 70%
Công thức hóa học Ca(ClO)₂
Đóng gói 45kg/thùng
Xuất xứ India
Dùng trong Cao su
Dệt nhuộm
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Thủy sản
Xử lý bề mặt kim loại
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Xem