Citric Acid Anhydrous (Food Grade) – C6H8O7

Tên sản phẩm: Citric Acid – Anhydrous

Công thức: C6H8O7

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Citric Acid Anhydrous (Food Grade) – C6H8O7
Nồng độ 99,9%
Công thức hóa học C6H8O7
Đóng gói 25
Xuất xứ China
Dùng trong Cao su
Dệt nhuộm
Dung môi
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Thực phẩm
Thủy tinh
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

1,2,3-TRIMETHYLHEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem