Dextrose Monohydrate (Food Grade) – C6H12O6

Tên sản phẩm: Dextrose Monohydrate – Fufeng

Công thức: C6H12O6

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Dextrose Monohydrate (Food Grade) – C6H12O6
Nồng độ 99%
Công thức hóa học C6H12O6
Đóng gói 25kg/bao
Xuất xứ China
Dùng trong Cao su
Dệt nhuộm
Dung môi
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Sản phẩm mới
Thức ăn gia súc
Thực phẩm
Thủy sản
Thủy tinh

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

1,2,3-TRIMETHYLHEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem