chi tiết sản phẩm

1144953 0 2x
  • 1144953 0 2x
  • EDTA 2NA (HÀ LAN)

  • Nồng độ
  • Công thức hóa học(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
  • Đóng gói25 kg/bao
  • Xuất xứ Hà Lan
  • Dùng trong
  • Download tài liệu Giới thiệu borax
hotline

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: EDTA 2Na
Công Thức : C10H14N2Na2O8.2H2O

Xuất xứ : Hà Lan

Đóng gói : 25Kg/1bao

Tên gọi khác: EDTA 4Na : Edta 2 muối, Ethylenediaminetetraacetic Acid, Edta 2Na.2H2O, Edta-2Na, Edta.2Na, Ethylenediaminetetraacetic Acid , Edta Tetrasodium Salt, Na2edta, Tetrasodium Salt, Ethylenediaminetetraacetic Acid Tetrasodium Salt …

Đối tác