chi tiết sản phẩm

1144953 0 2x
  • Eteekyd 3755 X-80 (ĐL)

  • Nồng độ
  • Công thức hóa học
  • Đóng gói210 kg/phuy
  • Xuất xứ Taiwan
  • Dùng trong
  • Download tài liệu Giới thiệu
hotline

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Eteekyd 3755 X-80 (ĐL)
Đóng gói: 210kg/phuy
Xuất xứ: Đài Loan

Đối tác
Khánh Mỹ