chi tiết sản phẩm

1144953 0 2x
  • Eterac 7303 X-63

  • Nồng độ
  • Công thức hóa học
  • Đóng gói200 kg/phuy
  • Xuất xứ Taiwan
  • Dùng trong
  • Download tài liệu Giới thiệu
hotline

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Eterac 7303 X-63
Đóng gói: 200kg/phuy
Xuất xứ Đài Loan

Đối tác
Khánh Mỹ