chi tiết sản phẩm

  • Eterac 7322-3-SX-60 (ĐL)

  • Nồng độ
  • Công thức hóa học
  • Đóng gói200 kg/phuy
  • Xuất xứ Taiwan
  • Dùng trong
  • Download tài liệu Giới thiệu
hotline

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Eterac 7322-3-SX-60 (ĐL)
Đóng gói: 200kg.phuy
Xuất xứ Đài Loan

Đối tác
Khánh Mỹ