Magnesium Sulphate Heptahydrate – MgSO4.7H2O

Tên sản phẩm: Magnesium Sulphate Heptahydrate

Công thức: MgSO4.7H2O

Quy cách: 50kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Magnesium Sulphate Heptahydrate – MgSO4.7H2O
Nồng độ 99,5%
Công thức hóa học MgSO4.7H2O
Đóng gói 50kg/bao
Xuất xứ China
Dùng trong Cao su
Dệt nhuộm
Dung môi
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

1,2,3-TRIMETHYLHEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem