Manganese Sulfate Monohydrate – MnSO4.H2O (Kirns)

Tên sản phẩm: Manganese Sulfate Monohydrate – Kirns

Công thức: MnSO4.H2O

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Manganese Sulfate Monohydrate – MnSO4.H2O (Kirns)
Nồng độ 31,8%
Công thức hóa học MnSO4.H2O
Đóng gói 25kg/bao
Xuất xứ China
Dùng trong Cao su
Dệt nhuộm
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Sản phẩm mới
Thức ăn gia súc
Thủy sản
Thủy tinh
Xi mạ
Xử lý bề mặt kim loại
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Xem