Mecellose Cellulose Ether – HEC

Tên sản phẩm: Mecellose Cellulose Ether

Công thức: HEC

Quy cách: 20kg/bao

Xuất xứ: Hàn Quốc

Mecellose Cellulose Ether – HEC
Nồng độ
Công thức hóa học HEC
Đóng gói 20kg/bao
Xuất xứ Korea
Dùng trong Cao su
Gỗ, giấy
Thủy tinh
Xi mạ
Xử lý bề mặt kim loại

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Xem