Monoethanolamine (MEA) – C2H7NO

Tên sản phẩm: Monoethanolamine (MEA)

Công thức hóa học: C2H7NO

Quy cách: 210kg/phuy

Xuất xứ: Malaysia

Monoethanolamine (MEA) – C2H7NO
Nồng độ
Công thức hóa học C2H7NO
Đóng gói 210kg/phuy
Xuất xứ Malaysia
Dùng trong Dệt nhuộm
Dung môi
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

1,2,3-TRIMETHYLHEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem