Monosodium Phosphate (Food Grade) – NaH2PO4

Tên sản phẩm: Monosodium Phosphate – Food Additive

Công thức: NaH2PO4

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Thái Lan

Monosodium Phosphate (Food Grade) – NaH2PO4
Nồng độ 98%
Công thức hóa học NaH2PO4
Đóng gói 25kg/bao
Xuất xứ Thailand
Dùng trong Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Sản phẩm mới
Thức ăn gia súc
Thực phẩm

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Xem