Natri Dithionit – Sodium Hydrosulfite – NA2S2O4

Tên sản phẩm: Natri Dithionit – Sodium Hydrosulfite (Maoming China)

Công thức: NA2S2O4

Quy cách: 50kg/thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

Natri Dithionit – Sodium Hydrosulfite – NA2S2O4
Nồng độ 90%
Công thức hóa học NA2S2O4
Đóng gói 50kg/thùng
Xuất xứ China
Dùng trong Cao su
Dệt nhuộm
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Xi mạ
Xử lý bề mặt kim loại
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Xem