Potassium Carbonate (Food Grade) – K2CO3

Tên sản phẩm: Potassium Carbonate

Công thức: K2CO3

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Đài Loan

Potassium Carbonate (Food Grade) – K2CO3
Nồng độ 99,5%
Công thức hóa học K2CO3
Đóng gói 25kg/bao
Xuất xứ Taiwan
Dùng trong Cao su
Dệt nhuộm
Dung môi
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Thủy tinh
Xử lý bề mặt kim loại
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

1,2,3-TRIMETHYLHEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem