Potassium Permanganate – KMnO4

Tên sản phẩm: Potassium Permanganate Technical 99% Powder

Công thức: KMnO4

Quy cách: 25kg/thùng

Xuất xứ: Ấn Độ

Potassium Permanganate – KMnO4
Nồng độ 99%
Công thức hóa học KMnO4
Đóng gói 25kg/thùng
Xuất xứ India
Dùng trong Cao su
Dệt nhuộm
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Sản phẩm mới
Thủy sản
Thủy tinh
Xi mạ
Xử lý bề mặt kim loại
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Xem