Powdered Sorbitol (Food Grade) – C6H14O6

Tên sản phẩm: Powdered Sorbitol UENO-JC – Food Additive

Công thức: C6H14O6

Quy cách: 20kg/bao

Xuất xứ: Thái Lan

Powdered Sorbitol (Food Grade) – C6H14O6
Nồng độ 98,98%
Công thức hóa học C6H14O6
Đóng gói 20kg/bao
Xuất xứ Thailand
Dùng trong Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Sản phẩm mới
Thức ăn gia súc
Thực phẩm
Thủy sản
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Xem