Refined Glycerine (Food Grade) – C3H8O3

Tên sản phẩm: Refined Glycerine 99,7% Min Usp Grade

Công thức: C3H8O3

Quy cách: 250kg/phuy

Xuất xứ: Indonesia

Refined Glycerine (Food Grade) – C3H8O3
Nồng độ 99,7%
Công thức hóa học C3H8O3
Đóng gói 250kg/phuy
Xuất xứ Indo
Dùng trong Cao su
Dệt nhuộm
Dung môi
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Sản phẩm mới
Thức ăn gia súc
Thực phẩm
Thủy sản

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

1,2,3-TRIMETHYLHEXAHYDRO-1,3,5-TRIAZINE

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem