chi tiết sản phẩm

1144953 0 2x
hotline

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm: Sodium Bicarbonate No. 1 USP

Công thức: NaHCO3

Đóng gói: 25kg/bao

Tên gọi khác: Natri hiđrocacbonat hay natri bicacbonat là tên gọi phổ biến trong hóa học, còn tên thường gọi bình dân là bột nở, bột nổi, thuốc sủi v.v. Nó có công thức hóa học NaHCO3.

Ứng dụng:

– Natri bicacbonat với tên thường gặp trong đời sống là sô đa hay bột nở có tác dụng tạo xốp, giòn cho thức ăn và ngoài ra còn có tác dụng làm đẹp cho bánh.
– Dùng để tạo bọt và tăng pH trong các loại thuốc sủi bọt (ví dụ thuốc nhức đầu, v.v.).

Đối tác
Khánh Mỹ