chi tiết sản phẩm

1144953 0 2x
  • 1144953 0 2x
hotline

Mô tả sản phẩm

Tên gọi khác: Sodium sunfit anhydrous, Natri Sunfit, natri sulfit

Chỉ số tiêu chuẩn CAS: 7757 – 83 – 7

Đối tác