Zinc Oxide – ZnO

Tên sản phẩm: Zinc Oxide – White Seal

Công thức: ZnO

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Malaysia

Zinc Oxide – ZnO
Nồng độ 99,8%
Công thức hóa học ZnO
Đóng gói 25kg/bao
Xuất xứ Malaysia
Dùng trong Cao su
Dệt nhuộm
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Sản phẩm mới
Thủy tinh
Xi mạ
Xử lý bề mặt kim loại
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Xem