Zinc Sulphate Heptahydrate – ZnSO4.7H2O

Tên sản phẩm: Zinc Sulphate Heptahydrate

Công thức: ZnSO4.7H2O

Quy cách: 25kg/bao

Xuất xứ: Việt Nam

Zinc Sulphate Heptahydrate – ZnSO4.7H2O
Nồng độ 21%
Công thức hóa học ZnSO4.7H2O
Đóng gói 25kg/bao
Xuất xứ Viet Nam
Dùng trong Cao su
Gỗ, giấy
Hóa cơ bản
Mía đường
Phân bón
Xử lý bề mặt kim loại
Xử lý nước

Sản phẩm liên quan

Có thể các sản phẩm sau sẽ phù hợp với bạn.

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetic Acid – CH3COOH

Xem

Acetone – C3H6O

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột K

Xem

Ammonium Bicarbonate (Food Grade) – NH4HCO3 Bột Khai

Xem

Ammonium Bifluoride – NH4HF2

Xem