Chi tiết

Bạn cần sử dụng thêm NaOH trung hòa với nó

Đối tác
Khánh Mỹ